All posts by A Szerző

“Az ő lába, hát lóbálja!”

“Hiszek abban, hogy hosszú idő múlva talán jobban fogunk érteni a gyerekekhez, és jobb életük lesz. De nincs bennem semmi „prófétai”, nem akarok megtéríteni senkit. Nincs olyan örökérvényű módszer, amely megtanulható, és megoldást nyújt minden problémára.”

“Társadalmi változásokat leképező tini-tünetek”

Az Időtetrisz blog remek kritikát írt a könyvről, íme a kedvenc mondataink: “Míg Ranschburg terelgetni, segíteni próbálta a pedagógust és a szülőt, Vekerdy az iskola/óvoda gyakorlatával és a szülő saját kétségeivel, lelkiismeret furdalásaival szemben annak pártján áll, Varga egy emberes makarenkóival készült mindenkinek. Nehéz lenne

19. “Kívánt” gyerek

Gondolom, ha a Nemzeti Bank elnöke vagy a vezérkari főnök mellére szorított Marvin majommal jelenne meg szolgálati helyén egy reggel, és a felvont szemöldökű titkárnőnek, segédtisztnek így világítaná meg a helyzetet: „kicsit szorítottam, magányosnak érzem magam, nem akartam egyedül bejönni”, abból komoly bajok lennének. …

18. Benő a fejünk lágya

Azt akarom érzékletessé tenni, hogy már a csecsemőkori életszakaszban sem merül föl első, magától értetődő gondolatként a kicsi szempontjának mérlegelése. Csak a saját véleményünk. …

17. Az árulás

Hogyan lehetséges, hogy a felnőttvilággal nehezen boldoguló gyerekből szinte minden átmenet nélkül a gyerekvilággal nehezen boldoguló fafejű felnőtt lesz? …

16. Vakság

A kötelességet teljesítve mesélő, állatkertbe menetelő szülő becsapja fiát, lányát, és a hatás nem lesz egyéb, mint a szívek lassan-lassan bekövetkező kihűlése. …

14. Szent kötelességeink

Senki se tápláljon magában kalandos fantáziákat arról, hogy a gyereklélektan laboratóriumaiban kidolgozott nevelési ismeretterjesztő művek ajánlásai a hagyományos eljárásoknál összehasonlíthatatlanul több eredménnyel és gyerekboldogsággal járnának. …

13. A jó szülő mítosza

Olyanok vagyunk hát, hogy valójában soha át nem gondolt, ellenőrizetlen „szociális konzerveket” bontunk fel mély meggyőződéssel, és annak kész tartalmát fogyasztjuk? Olyanok! …